selengkapnya…selengkapnya

Kita mewarisi semua yang dimiliki Majapahit termasuk semboyan Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Majapahit mencapai masa keemasan karena men- dayagunakan armada niaganya dan seluruh pelabuhan di Nusantara. Transportasi laut dan perniagaan laut dan pelabuhan menjadi nafas Majapahit.

Di abad modern ini kunci keberhasilan tidak berubah tetap di dunia usaha. Majapahit bahkan memberi hak istimewa kepada semua pihak yang terlibat dalam perniagaan laut dari orang-orang yang mempunyai usaha mengantarkan penumpang dan barangnya sampai ke rumah mereka sampai kepada awak kapal dan pemilik kapal yang mengantarkan produk beras, emas, perak dan lainnya ke seluruh nusantara.

selengkapnya…selengkapnya

selengkapnya…selengkapnya

selengkapnya…selengkapnya

selengkapnya…selengkapnya

selengkapnya…selengkapnya

Next Page »